سؤال:

آیا برای هر جلسه کلاس آنلاین، باید یک فعالیت کلاس آنلاین درست کنم؟

(آخرین ویرایش: جمعه، 2 خرداد 1399، 11:48 صبح)
پاسخ:

خیر. اگر چه سامانه به شما اجازه می‌دهد که چندین فعالیت کلاس آنلاین در صفحه درس درست کنید، اما لطفا در هر درس، فقط یک فعالیت کلاس آنلاین درست کنید تا مدیریت آن برای شما و ما آسان‌تر باشد. با همان یک فعالیت کلاس آنلاین درست شده، شما قادر هستید تمام جلسات کلاس آنلاین خود را در روزهای مختلف برگزار کنید.
تمام فیلمهای ضبط شده جلسات مختلف کلاس آنلاین شما، در همان صفحه کلاس آنلاین قرار گرفته و مشخصات آن قابل ویرایش است.

» پرسش‌های متداول