اعلانات سایت

اطلاعیه بلاک شدن برخی دانشجویان

اطلاعیه بلاک شدن برخی دانشجویان

از مدیر سامانه در
Number of replies: 0

اطلاعیه:

اکانت کاربری سامانه مدیریت یادگیری (lms) برخی از دانشجویان به دلیل عدم انجام ارزشیابی استادان، به دستور معاونت آموزشی، مسدود شده است. روزانه لیست کسانی که ارزشیابی خود را تکمیل کرده باشند، از طریق معاونت آموزشی به واحد فناوری اطلاعات ارسال می گردد و  از حالت تعلیق خارج خواهند شد. لطفا از تماس با واحد فناوری اطلاعات خودداری کنید.