زيست فناوري
بيولوژي سلولي و مولکولي پيشرفته مشخصه991_27536 Advanced cellular
ليلا کرمي

بيولوژي سلولي و مولکولي پيشرفته مشخصه991_27536 Advanced cellular

بيولوژي سلولي و مولکولي پيشرفته مشخصه991_27536
زمان برگزاری: يکشنبه 10:00 - 12:00 دوشنبه 14:00 - 16:00
مقطع: کارشناسي ارشد ناپيوسته

کاربرد تکنيکهاي مولکولي در زيست فناوري دريا مشخصه27538
احمد شادي

کاربرد تکنيکهاي مولکولي در زيست فناوري دريا مشخصه27538

کاربرد تکنيکهاي مولکولي در زيست فناوري دريا مشخصه27538
زمان برگزاری: شنبه 16:00 - 18:00 دوشنبه 10:00 - 12:00
مقطع: کارشناسي ارشد ناپيوسته