معارف اسلامي
انقلاب اسلامي ايران گ2مشخصه28265
حسين فقيه

انقلاب اسلامي ايران گ2مشخصه28265

انقلاب اسلامي ايران گ2مشخصه28265
زمان برگزاری: شنبه 08:00 - 10:00 يکشنبه 08:00 - 10:00
مقطع: کارشناسي

انقلاب اسلامی ايران مشخصه28179
حسين فقيه

انقلاب اسلامی ايران مشخصه28179

انقلاب اسلامي ايران مشخصه28179
زمان برگزاری: شنبه 18:00 - 20:00 يکشنبه 18:00 - 20:00
مقطع: کارشناسي

انديشه اسلامي 2  مشخصه28178
حسين فقيه

انديشه اسلامي 2 مشخصه28178

انديشه اسلامي 2(نبوت و امامت) مشخصه28178
زمان برگزاری: شنبه 10:00 - 12:00 يکشنبه 10:00 - 12:00
مقطع: کارشناسي

انديشه اسلامي 1(مبدأ و معاد) گ2مشخصه28263
رضا جمالي

انديشه اسلامي 1(مبدأ و معاد) گ2مشخصه28263

انديشه اسلامي 1(مبدأ و معاد) گ2مشخصه28263
زمان برگزاری: دوشنبه 08:00 - 10:00 سه شنبه 08:00 - 10:00
مقطع: کارشناسي

انديشه اسلامي 1(مبدأ و معاد) مشخصه28177
رضا جمالي

انديشه اسلامي 1(مبدأ و معاد) مشخصه28177

انديشه اسلامي 1(مبدأ و معاد) مشخصه28177
زمان برگزاری: دوشنبه 14:00 - 16:00 سه شنبه 14:00 - 16:00
مقطع: کارشناسي